< Tillbaka till kursöversikt

Att resa till och från Gerlesborgsskolan i Bohuslän

Adress

Gerlesborg 1
457 48 Hamburgsund

Med bil

Det finns parkeringsplatser i direkt anslutning till skolan

Klicka här för att öppna Google Maps reseplanerare

Med buss

Från Uddevalla eller Göteborg till busshållplats: Brygge, Sotenäs

Det tar cirka 30 minuter att gå från busshållplatsen till skolan

Klicka här för att öppna Västtrafiks reseplanerare

Med taxi

För att beställa taxi från busshållplats – Brygge, Sotenäs – ring Tanums Taxi, telefon: 0525-291 70


To travel to and from Gerlesborgsskolan in Bohuslän

Address

Gerlesborg 1
457 48 Sound of Hamburg’
Sweden

With car

There are parking spaces directly adjacent to the school

Click here to open the Google Maps trip planner

By bus

From Uddevalla or Gothenburg to bus stop: Brygge, Sotenäs

It takes about 30 minutes to walk from the bus stop to the school

Click here to open Västtrafik’s journey planner

By taxi

To order a taxi from the bus stop – Brygge, Sotenäs – call Tanums Taxi, phone: +46 0525-291 70