Om Heidi Marquardt

Heidi Marquardt är utbildat inom konst på olika konstutbildningar bl.a Gerlesborgsskolan i Stockholm, Brage konstskola i Umeå, samt på bildlärarutbildningen på Konstfack i Stockholm.

Hon har jag jobbat som bildlärare på olika nivåer och i olika skolor, hållit i konst – kreativitetskurser för såväl barn, vuxna, nyanlända och var verksam som museipedagog på Moderna Museet och Kalmar Konstmuseum.

Idag arbetar hon som bild- och designlärare på Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Efter ett långt yrkesliv som pedagog i olika sammanhang har jag använt mig av inspiration från en mängd olika områden såsom t.ex. texter, växter, konstverk, fotografier, tapeter, fragment, mönster, myter, mänskliga rättigheter, skuggspel, drömmar allt som kan omsättas till att skapa bilder. 

Detta har i sin tur gett insikten att inspiration finns att hämta runt hörnet och inom mig själv, ett möte mellan det yttre och det inre.

Heidi Marquardt